Mottagningen

Mottagningen ligger på plan 7 i Ångkvarnen vid hamnområdet i Kalmar. Mottagningen är inriktad på fr allt grå starr och har sedan slutet av 90 talet vårdavtal med Landstinget.

Patienter med betydande synnedsättning pga gråstarr och som önskar sedvanlig Landstingsoperation, förundersöks i Ångkvarnen och remitteras sedan vidare till Ögonkliniken, Länssjukhuset Kalmar för operation.

Sedan våren 2017 bedriver vi RheXis Ögonkirurgi med inriktning på refraktiv linskirurgi, RLE och refraktiv Gråstarrkirurgi. Vi utför även vanlig gråstarrkirurgi i privat regi.

Förundersökning

Patienter som kommer för bedömning av eventuell refraktiv linsoperation genomgår en utförlig förundersökning med mätning av ögats optiska egenskaper med flera olika instrument.

Det görs även vanlig klinisk undersökning samt OCT (scanning av ögonbotten) för att utesluta annan ögonpatologi, dvs annan synnedsättande ögonsjukdom.

Val av Premiumlins och Operationstyp

Vid förundersökningen diskuteras olika linsval utifrån patientens önskemål samt utifrån de optiska egenskaper som ögat har.

Som alternativ till Premiumlinser kan sk Monovision ibland övervägas, fr allt om patienten tidigare haft Monovision med kontaktlinser. Monovision innebär att man korrigerar ett öga för avståndsseende och ett öga för närseende.

Tre olika linstyper

Operation

Augusti 2018 flyttade vi vår operationsverksamhet från Östersjökliniken Öland till Ångkvarnen Kalmar och Memiras tidigare op enhet. Vårvintern 2021 projekterades en helt ny operationsavdelning i anslutning till vår mottagning på plan 7 i Ångkvarnen.

Vi invigde den nya operationsenheten i december 2021 och har nu en sammanhållen verksamhet med mottagning och operation på samma plan.

Ögonkirurg

Dr Christer Johansson, ögonkirurg sedan mer än 25 år tillbaka och som utfört 15 000 gråstarroperationer.

Överläkare och Ögonkirurg vid Ögonkliniken, Länssjukhuset Kalmar samt driver privat ögonmottagning med vårdavtal och privata operationer i form av RheXis Ögonkirurgi. 

Christer Johansson har arbetat som konsult åt medicintekniska företag sedan slutet av 90 talet och deltagit aktivt i planering och utveckling av nya fakomaskiner för gråstarrkirurgi.

 Han har vidare medverkat som talare och panelist vid ett fleratal internationella symposier och lett kurser för blivande ögonkirurger.